Innehåller era produkter kemikalier som kan vara skadliga för barnen?

Våra produkter är alltid giftfria och gjorda för att förbättra barnens säkerhet i vardagen.

Säkerhet har alltid varit en integrerad del i vår produktutveckling, design och tillverkningsprocesser. 2019 fick vårt företag EU Product Safety Award för att vi inte bara tillverkar säkra och giftfria produkter, utan även förbättrar barnens säkerhet genom olika skyddskläder.

Våra produkter är designade för att garantera mekanisk och fysisk säkerhet.

Fysisk säkerhet innebär exempelvis lämpliga och säkert designade snören och dragskor, avtagbara huvor och reflekterande tillbehör.

När det gäller kemisk säkerhet så följer vi Europeiska unionens och annan relevant lagstiftning angående kemikalier, men vi har tagit ett steg längre och har ännu strängare gränssättning för olika substanser. Vår Restricted Substances List (RSL) specificerar vilka kemiska substanser som är förbjudna eller begränsade i tillverkningsprocessen för produkten eller materialet. Den definierar även gränserna för kemiska substanser för färdiga produkter.

För att ytterligare förbättra den kemiska säkerheten och minska textiltillverkningens påverkan på miljön blev vi 2020 en Bluesign system-partner. Alla Bluesign-partners måste uppfylla strikta kriterier vad gäller kemisk hantering för att skydda vattnet, luften och jorden, såväl som människorna som arbetar med textilierna. Eftersom Bluesign fungerar som en oberoende kontrollant säkerställer systemet transparens och spårbarhet för alla bearbetningssteg av textilier, ända ner till råmaterialet.

Våra kläder har varit 100 % PFC-fria sedan 2017. För att kunna garantera vattenavvisande och vattentäta plagg använder vi utsedda, fluorfria behandlingar såsom BIONIC FINISH ECO eller Teflon Ecoelite.

Behöver du hjälp? Kontakta oss Kontakta oss