Hur länge är mitt stämpelkort och min belöning giltig?

Stämpelkortet och belöningen är giltig i 12 månader från och med det datum som du fick din första stämpel. När du har använt din belöning, alternativt när 12 månader har gått sedan du fick den första stämpeln, kommer stämpelkortet och belöningen att återställas. Du kan se utgångsdatumet för belöningen i appen under stämpelkortet.

Behöver du hjälp? Kontakta oss Kontakta oss