Hur länge är mitt stämpelkort och min belöning giltig?

Stämpelkortet är giltig i 12 månader från och med det datum som du fick din första stämpel. När 12 månader har gått sedan du fick den första stämpeln, kommer stämpelkortet att återställas.


Kupongen ärgiltig i tre månader efter att den har mottagits. Kupongengäller endast för produkter till ordinarie pris. 


Du kan se utgångsdatumet för belöningen i appen under stämpelkortet.

Behöver du hjälp? Kontakta oss Kontakta oss